Uvjeti korištenja

 

Uvjeti korištenja internetskih stranica

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici www.r-i.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Ruđer inovacija ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu tvrtki ili bilo kojoj trećoj strani. Sadržaj objavljen na ovoj web stranici može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Ruđer inovacija i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na žig.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Ruđer inovacije se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja web stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.
Ova web stranica sadrži dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Ruđer inovacije nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničavajući se na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Zaštita privatnosti

Ruđer inovacije se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. Ruđer inovacije prikupljaju osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja i e-mail adrese ukoliko ih korisnik dobrovoljno dostavi Ruđer inovacijama. Ruđer inovacije će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i unapređenja kvalitete pružanja svojih usluga. Ruđer inovacije obvezuju se da navedene podatke neće ustupiti bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika ili u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
Ruđer inovacije zadržavaju pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja i korištenja web stranice u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorne ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim web stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.